Thursday, September 3, 2020

TƯƠNG TƯ

 THÀ ĐỪNG TƯƠNGÁo em tím mộng chiều hôm qua

Lơ đãng tôi vấp bậc thềm nhà

Hỏi răng răng rệu môi chẳng hé

Mũi ửng tròn xoe một quả cà 😊


Áo em ai nhuộm để tương tư

Chín dạ mơ hoang ngọt chất lừ

Hoàng hôn tiếc nuối còn ngắc ngứ

Bên dốc tuyệt tình vẽ nét thư


Áo em ai nhuộm ai nhuộm thế

Tơ duyên hư khói quyện đam mê

Người bảo đừng say người trăng gió

Lũ cuốn ghập ghềnh mộng chát chê 


Tôi biết trần đày yêu là ải

Tím để hoá chung...đến chung là 

Tôi biết chữ tình mờ hư ảnh

Trăng nước ngàn năm một bài ca ...


Áo em tím mộng chiều hôm qua

Chẳng của riêng tôi rất thật thà...

NKH . 3.9.20

PS : đàn ông đa tình sẽ chuốc hoạ, đàn bà đa cảm sẽ chuốc sầu, mình đa mê chuốc về ... 🤭

TƯ 

No comments:

Post a Comment