Saturday, August 15, 2020

BÀI CA TÌNH HÀNH KHUẤT

 BÀI CA TÌNH HÀNH KHUẤT


Ai nông nỗi ai thâm sâu 

Ai cơi ai cạn mang khâu cuộc đời


Ai yêu màu xanh biển khơi

Vòng tay ôm mãi một đời hư vô


Đa đoan tựa nghìn sóng xô

Vỗ miết mòn vỗ nhấp nhô miệt mài


Người dưng kia mỗi ban mai 

Người dưng nọ ngắm hoá phai tàn ngày


Buồng tim trót lỡ mê say

Tình đâu hành khuất đắng cay ôm về


Phía nào loang loáng bộn bề

Phía nao canh cánh tái tê phía nào


Ai yêu ai đêm xôn xao

Ai đơn côi đếm nghẹn ngào xuyên canh


Phải đâu một tẹo lá hành

Dăm đồng bạc lẻ tiện dành thoắt thêm


Nốt trầm sâu lắng trọn đêm

Tình mà hành khuất ngọt mềm được sao ?

NKH . 16.8.20

No comments:

Post a Comment