Sunday, February 10, 2019

ĐÓN XUÂN

ĐÓN XUÂN
Xuân đi ngang, gõ cửa địa đàng
Lá khô, đông lạnh tiễn mùa sang
Khúc xuân ai khảy, cung đàn vắng
Mơ màng luân vũ, dáng hoàng lan
Ơi người thi sĩ có đi ngang
Giơ bàn tay héo đón nắng vàng
Đôi cánh thiên di tròn một nhịp
Đáp xuống vai gầy báo xuân sang
Trầm Nhi
10Feb 2019-mùng 6 Tết Kỷ Hợi

No comments:

Post a Comment