Sunday, February 10, 2019

LẮNG NGHE CÙNG EM

Suỵt!
Lắng nghe những mông mênh
Ở bên lề cuộc sống
Cuộc đời như ảo mộng
Thoảng có và thoảng không
Anh có nghe tiếng lòng
Chạm mùa xuân rất khẽ
Gió sớm nay rất nhẹ
Xua hồn thơ vu vơ
Suỵt!
Anh có nghe tiếng mơ
Giẫm ơ hờ hoa cỏ
Vườn mộng xưa ai đó
Gieo hạt nhớ đợi chờ
Anh có nghe dấu lặng
Rơi mềm trên sợi tơ
Nghiêng nghiêng này hoa lá
Khắc tim người hư vô
Trầm Nhi

No comments:

Post a Comment