Thursday, December 20, 2018

THƯƠNG VỀ PHỐ CŨ
THƯƠNG VỀ PHỐ CŨ
thơ xuôi ngược

Thương mãi ngắm quanh thả bước vòng
Ngõ đầu bên phố cảnh vàng bông
Đường sau chợ vắng hồ xanh nước
Hạ đến chiều nghiêng ánh nhật hồng
Hương dịu tỏa lan hơi cạn dứt
Dốc xa trời lặng bóng hư không
Trường Giang phủ trắng mây về lại
Lữ khách chờ đò bến cuối sông

Nguyễn Chí Hiệp
20.12.2018

1 comment:

  1. ghé thăm thơ chiến. tài hoa thơ, anh Chí Hiệp mến...

    ReplyDelete