Monday, June 12, 2017

Phố Đêm

Kỷ niệm phố cũ người xưa

Chiều nay phố đã lên đèn,
Mưa Giăng khắp lối phố đêm nhạt nhoà.
Ngồi buồn đếm tháng ngày qua,
Chờ ai không đến lòng ta bồi hồi.
Tình ta như gió mây trời,
Khi vui hợp lại buồn đời tan bay.
Tình như hoa lá cỏ cây,
Xuân sang đua nở thu vàng rụng rơi
Tình như ngàn ánh sao trời,
Xa xăm cho gởi một lời dấu yêu.

No comments:

Post a Comment