Thursday, June 1, 2017

CHIỀU HÈ KỶ NIỆM

( thuận nghịch độc)
Vây buồn cảnh xế bóng mờ loang
Lại đến nơi chờ ngõ nắng vàng
Dài vẫn lối đi người cuối chợ
Mãi xa đường chậm bước về ngang
Say hương với gió cùng mơ mộng
Vại bóng soi trời rũ khuyết ngàn
Ngày muộn lúc qua chiều đỏ phượng
Đây là cảnh cũ dấu hè sang
Sang hè dấu cũ cảnh là đây
Phượng đỏ chiều qua lúc muộn ngày
Ngàn khuyết rũ trời soi bóng vại
Mộng mơ cùng gió với hương say
Ngang về bước chậm đường xa mãi
Chợ cuối người đi lối vẫn dài
Vàng nắng ngõ chờ nơi đến lại
Loang mờ bóng xế cảnh buồn vây
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.6.2017

2 comments: