Tuesday, July 26, 2016

Thiết lập 01 Dropbox acc. Dùng lưu trữ MP3 sau đó post MP3 từ Dropbox vào trang nhà

Để thuận tiện cho việc post MP3 không cần phải có acc# với những trang web khác như honque.net, trinhnu.net vân vân, các bạn có thể create 01 Dropbox acc tên của bạn, sau đó up load MP3 mà bạn có.
Copy phần text trên paste vào và thay thế link bằng link MP3 của Dropbox. Xin ghi nhớ 2điều:
1- text phải ở HTML
2- thay số cuối cùng 0 thành 1.
type: www.Dropbox.com
Nguyễn Hải
Thay mặt tất cả cảm ơn bác Từ

No comments:

Post a Comment