Wednesday, July 27, 2016

Niềm trống vắng

Thơ: Niệm Nhiên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương
No comments:

Post a Comment