Wednesday, July 20, 2016

NGẮM CẢNH CHIỀU QUÊ

(thuận nghịch độc)

Nghiêng dài nắng hạ cảnh chiều quê
Gió thổi trời soi nước ngược về
Thuyền ngóng vội qua đò chuyến lỡ
Mắt say như thể bước chân lê
Miên thường lệ rũ hồn đau đớn
Mỏi nhớ tình ơi , dạ tái tê
Viền trắng bóng mây nhìn lại tiếc
Riêng sầu phút vọng cảnh chiều quê

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp (vinhluu)
20.7.2017

No comments:

Post a Comment