Thursday, April 21, 2016

Nhớ Sài Gòn, Tường Vân hát

"Nhớ đến em nhiều này Sài Gòn ơi..." Mời xem hình ảnh Sài Gòn xưa và nghe Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Tường Vân hát, tiếng hát nhẹ như mơ: http://www.ngaydochungminh.com/Albums/index.html

No comments:

Post a Comment