Thursday, April 21, 2016

Dạ Quỳnh Hương, bạn bè hát

Nghe bạn bè tôi hát Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Hoàng Cung Fa hòa âm và hát *** Nguyên Bích hòa âm và hát *** Lê Khắc Bình hòa âm và hát

No comments:

Post a Comment