Thursday, April 14, 2016

Thành Kính Phân Ưu

Được tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời bên Việt Nam vào chiều 14 tháng 04 (Giờ Việt Nam). Hưởng thọ 76 tuổi.
Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc Thành Kính Phân Ưu đến toàn thể gia đình và nguyện xin hương hồn nhạc sĩ sớm về cõi vĩnh hằng
2 comments: