Saturday, October 24, 2015

Hà Nội vào thu

Hà Nội vào thu hoa lá tả tơi
Vàng úa những chiều ngắm mưa rơi
Em ngày xưa trắng mê tà áo
Tôi bây giờ tóc bạc trắng phơi

Hà Nội ơi , ba sáu phố phường
Lối cũ đêm vắng rũ đầy sương
Ngồi đây ly cà phê nhỏ giọt
Mà nghe cõi lòng nỗi vấn vương

Vùng tối mở ra em trở lại
Một phút nghĩ suy trong điên cuồng
Nét mày , bờ môi xưa vẫn nhớ
Tình hỡi , có thấu hiểu giùm không ?

Hà Nội vào thu ngày mở đầu
Thềm hoang khách chờ cũng đã lâu
Thềm hoang lá vàng xưa hoai mục
In vết những ngày ta bên nhau .....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.10.1915  ...11.59

No comments:

Post a Comment