Saturday, October 31, 2015

Buồn vui một phút

Một phút thôi sao lâu đến vậy
Người chờ đợi mãi lá thu rơi
Áo hoa không thấy nên buồn lắm
Thấu hiểu giùm không hỡi tình ơi

Một phút thôi để mình thương nhớ
Mơ này xin gửi đến cho em
Mơ này tôi dệt bao lời ước
Với chữ trăm năm kết tóc tơ

Một phút thôi em đừng lo sợ
Lối này xin đỡ gót chân son
Lối này kết chặt duyên tao ngộ
Vui vẻ nàng ơi chớ lạnh lùng

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
 2015

No comments:

Post a Comment