Sunday, April 19, 2015

Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Tài Chánh

NT Lâm Hoàng Nghĩa ủng hộ $500.00 USD
Ca sĩ Phi Long ủng hộ $300.00USD
Quốc Tài ủng hộ $300.00 USD
Nhật Vũ ủng hộ $100.00 USD
Hà Nhật Linh ủng hộ $100.00 USD
Nguyễn Hải ủng hộ $100.00 USD
Trần Quỳnh Lưu ủng hộ $100.00 USD
Quang Ngọc ủng hộ $100.00 USD
Tam Quỳnh ủng hộ $100.00
Minh Hồ ủng hộ $100.00 USD
Minh Hồ Đào ủng hộ $100.00 USD
Anh chị L.M. Châu ủng hộ $100.00 05/26/2015
H. Minh/Vy Quyên ủng hộ $100.00 05/26/2015
O/B Đức Long/Hương Thơm ủng hộ $100.00 06/01/2015
Hoàng Lan ủng hộ $100.00 06/27/2015
Nguyễn Đức & Mai Tuyết Vân ủng hộ $100.00 07/12/15
Linh Đắc ủng hộ: $40.00 8/2015
Anh Lang Nguyễn ủng hộ chương trình nhạc thính phòng mùa thu: $100.00 (29/08/2015)
Thay mặt toàn thể thành viên xin gửi lòng tri ân đến quý vị ân nhân nêu danh trên và kính chúc quý vị cùng thân quyến một năm mới an khang thịnh vượng.

Báo Cáo Chi Thu
Sau ngày 12 tháng 07 năm 2015 tất cả tiền ủng hộ và chi sẽ được  đưa thẳng xuống dưới sau khi lên danh sách phần trên.
Chi vòng hoa phúng điếu mu thân ca Bác T $120.00 USD
2/26/15 mua domaine name www.caulacbothonhac.com $12.00/year
mua thêm www.caulacbothonhac.net và www.caulacbothonhac.org $24.00/01 năm
03 domain names = $36.00/01 năm
ng tim m thc đêm ra mt 20/06/2015 cho O/B ĐL/HHT
$1,000.00
6/16 mua CD blank + jewel case đ thc hin CDs tng trong ngày ra mt =$77.95 tính chn $78.00
6/16 mua bc plastic (Bc hp CDs) $10.00

Balance còn l
i: $1,156.00 USD do Nguyn Hi Trưởng ban t chc gi đ lo vic t chc đêm ra mt CLBTN.
Tng kết sau đêm ra mt 20 tháng 06
Tng thu = $1,244.00 +$1,156.00 = $2,400.00
Chi:    $550.00 Ban nhc + âm thanh
                        $350.00 mướn hi trường
                        $193.00 tin tr Sơn mua bia
Tng chi:     $1,093.00
Balance còn li: $1,307.00 (Chưa thanh toán tin mua hoa, khăn tri bàn linh tinh cho Tam Quỳnh)
Nhà hàng KL (hp ưu khuyết đim) chi: $243.11 chn $244.00 06/27/2015
Balance = $1,063.00
Thanh toán tin khăn tri bàn, hoa linh tinh cho Tam Quỳnh
$116.00
Balance= $947.00
Trích $100.00 nh Hà Nht Linh xin l cho c bà: 
Maria Nguyn Th Đào

Balance= $847.00  tính đến ngày 12 tháng 07 năm 2015.
Để tránh bớt rườm rà, kể từ hôm nay 12 tháng 07 năm 2015 tôi sẽ căn cứ theo balance hiện có là $847.00 sau đó trừ cộng những khoản thu và chi.

8/2015 Chị Linh Đắc ủng hộ $40.00
Balance: $887.00
29/08/2015 anh Lang Nguyễn ủng hộ chương trình nhạc thính phòng mùa thu $100.00
Balance: $987.00
Mua domain 06 năm cho"www.caulacbothonhac.com" Feb. 27-2016 đến Feb. 26-2022" = $72.00
Balance = $915.00
25/04/2016 trả $24.00 cho www.caulacbothonhac.net và www.caulacbothonhac.org mỗi domain 01 năm.
Balance: $891.00
Được sự đồng ý của mọi người sau khi họp nội bộ:
ngày 30-04-2016 chi phí tiền ăn trưa sau sinh hoạt SBTN và Đài 1600 AM = $76.00
Balance: $815.00
ngày 14-05-2016 chi phí live show 1600AM = $59.00
Balance: $756.00
Ngày 20 tháng 08/2016 Ăn trưa (TQL/HNL/QN/NG.H&HLP và nhà văn Ng. D.Nam nhà hàng PTT: $71.79
Balance: $684.21
24/04/2017 05 năm domain cho caulacbothonhac.net và.org $120.00
Balance= $564.21
ngày 09 tháng 12 chuyển số tiền này qua bên trang caulacbothonhac.com nhưng lưu ở đây để làm tài liệu như vậy balance dến hôm nay là $00.00

No comments:

Post a Comment