Monday, April 20, 2015

Chiều Hoa Tím

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quỳnh Lan
1 comment:

  1. Bài hát thật tuyệt vời qua tiếng hát Quỳnh Lan    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/vo_tay.gif[/img]

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]

    ReplyDelete