Monday, April 13, 2015

Anh bỏ đời đi

Mượn bài nhạc đã sáng tác phổ thơ Nguyên Khoa trước đây thay lời chị Lâm Hoàng Nghĩa tiếc thương anh.
Thành kính phân ưu đến chị và toàn gia quyến.
No comments:

Post a Comment