Saturday, December 3, 2022

Nhật ký sang trang

Thơ: Shinichi Chiaki
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. Anh tặng đóa hồng đẹp cho Lời thơ của hoa hồng để chào đón em đến với vườn nhà em nhé. Chúc bình an vui vẻ và tràn đầy sức sống [img]https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fflowerfarm.vn%2Ftop-nhung-hinh-anh-hoa-hong-dep-nhat-moi-thoi-dai-nam-2020-flowerfarm-vn%2F&psig=AOvVaw0GiBQA-98KSj7liFmYhY3I&ust=1670161697807000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjRxqFwoTCKjfzKbL3fsCFQAAAAAdAAAAABAE[/img]

    ReplyDelete