Friday, November 6, 2020

TỨ TUYỆT CHO EM

 TỨ TUYỆT CHO EM

Em viết bài thơ kể chuyện mình

Yêu thương thuở ấy mộng nguyên trinh

Trang thư lấp lánh tầng mây biếc

Bút hoạ nét khơi bóng ngoạ hình


Độc mộc hồn thi hoa tuyết rũ

Vầng mai diễm ái toả ngàn minh

Chát chua vây bủa tình không trọn

Đành lỡ duyên tan ký nhật trình


Chia ly hai nửa đầu thu nhuốm

Chẳng đỏ chẳng vàng chẳng thắm vương

Lạnh lẽo ùa thềm len góc thẳm

Dỗi hờn buốt giá phủ đêm sương 


Tháng đoạ ngày ưu tư có lắm

Một tin sang bến mới mai hay

Thả rơi cánh gió tay thôi nắm

Nhắn nhủ ngàn mây hạnh phúc say


Em trở về em mộng gối hoa

Mang xuân phác thảo hạt dung hoà

Bể sâu nước ngọc trăng soi bóng

Mấy thuở từng trôi mấy hẹn hò ...

NKH 7.11.20


No comments:

Post a Comment