Friday, November 13, 2020

Ngày mai

Thơ: Nguyễn Khiết Hà (riêng tặng cô giáo Nguyên Trinh và chúc cháu bé mau chóng bình phục)

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


No comments:

Post a Comment