Wednesday, November 4, 2020

TIẾC THU


Thơ: Phan Mạnh Thu

Nhạc: Đỗ Xuân Khẩn

Ca sỹ: Tố My & Đăng Khoa

No comments:

Post a Comment