Friday, March 29, 2019

CHUYỆN CÁ CHÉP

CHUYỆN CÁ CHÉP
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi
Xin giã từ anh, em vào nồi
Cái ao chật chội nằm chả đã
Đừng nói búng, nhảy với người ta
Thôi, em tự vẫn, đi trước nhé
Anh ở lại ngoan, giữ ao nhà
Trót sinh làm chép cho người ngắm
Chết rồi hiến xác, tặng người ta
Trầm Nhi
29 Mar 2019

No comments:

Post a Comment