Monday, July 9, 2018

Tìm em trong cơn say

Thơ: Nguyễn Chí Hiệp
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương


Hà Lan Phương


2 comments:

  1. ghé thăm thơ nhạc đẹp. tiếng hát thương. cảm ơn anh chị Hải Phương và anh Chí Hiệp. chiều là vui...

    ReplyDelete