Sunday, July 29, 2018

Chung một mối sầu

Thơ: Lê Hữu Minh Toán
Nhạc: Du Tranh
Trình bày: Hà Lan Phương (Thể theo yêu cầu của anh Lê Hữu Minh Tóan)

Hà Lan Phương


2 comments:

  1. ghé thăm tiếng hát mượt mà thương. chiều vui khỏe, các anh chị mến...

    ReplyDelete