Friday, October 21, 2016

Xin các bạn lưu ý phần "Labels"

Labels là trang riêng của từng cá nhân hoặc từng tiết mục chỉ để lưu trữ, vì vậy xin các bạn đừng đánh máy thêm vào phần này. Ngoài ra hiện nay có nhiều thành viên không còn logn in vào trang nhà để sinh hoạt mà phần labels vẫn còn tên khiến cho list labels quá nhiều. Một tháng sau thông báo này, tôi sẽ lấy tên ra những thành viên không còn sinh hoạt với câu lạc bộ trên 01 năm.

Admin 

No comments:

Post a Comment