Wednesday, June 22, 2016

Lầu khuya nhớ người

(tam thủ - thuận nghịch độc)

Hoa liễu thả bay gió trước lầu
Phố quanh đường vắng lạnh đêm thâu
Ngà trăng ánh khuyết pha trời lặng
Tối ngõ đèn khuya điểm khắc đầu
Ga cuối chuyến tàu kèn vọng tiếng
Bến sau thuyền biển trắng mưa ngâu
Nhà bên đợi mãi buồn thi khách
Hoa liễu ngắm xưa cảnh trước lầu

Hoa quyện gió thu cảnh dưới lầu
Liễu nghiêng nghiêng bóng ngã đường sau
Tà dương ẩn tối trăng hiền dịu
Khuyết nguyệt mù khơi gió nhẹ chao
Ga dưới bước về khuya phố muộn
Ngõ gần đêm phủ trắng sương đầu
Xa nơi lối cũ sầu vương vấn
Ta vẫn nhớ ai dáng trước lầu

Ta vẫn nhớ ai ngóng dưới lầu
Liễu buồn đưa gió thổi vườn sau
Xa gần cảnh phố đường về Huế
Lặng vắng chiều thu nắng nhạt màu
Tha thẩn bước cùng thăm hỏi bạn
Đến theo mây phủ kín bên rào
Nhà quanh lối cũ nơi vừa thấy
Ta vẫn nhớ ai ngóng dưới lầu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp (Vĩnh Lưu)
6.3016

No comments:

Post a Comment