Thursday, June 2, 2016

Đêm thương về phố

thuận nghịch độc)

Đêm phố lạnh buồn rũ khói sương
Muộn khuya trăng ẩn bóng sau đường
Thềm bên đứng vọng hồn mê đắm
Ngõ cuối chờ mong nỗi vấn vương
Êm khẽ tiếng ru lời dịu ngọt
Chậm reo đàn lặng khúc hoài thương
Bềnh bồng gió nhẹ đùa chân bước
Thêm nhớ dáng xưa cánh áo hường

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
6.2016

No comments:

Post a Comment