Friday, December 19, 2014

Comments

Các bạn thân mến.
Trang Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc đã sinh hoạt khá lâu và số thành viên ngày càng đông đảo. Ngoài một số thành viên thường xuyên vào post bài và cho comments như Nguyễn Hải, HLP, Nhật Vũ, Hà Nhật Linh, Phương Vy, Mai Anh Tuấn, số còn lại hầu như không hoặc rất ít khi cho comments. Thưa các bạn, Comments là những tâm sự, những ý kiến để mọi người liên hệ chung vui và tán gẫu trong phạm vi nội dung tác phẩm bao gồm thơ nhạc và những nghệ thuật khác, tác giả sẽ rất vui và thêm hứng khởi sáng tác nếu nhận được những khuyến khích từ các bạn. Chúng ta là người Việt Nam mà ngôn ngữ Việt thì rất phong phú và trào phúng hơn nhiều những ngôn ngữ của quốc gia khác vì trải qua hơn bốn ngàn năm văn hiến nên comments bằng tiếng Việt thật dễ phải không các bạn.
     Điều hành trang web mà không có comments thì thật khô khan nên tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy bỏ chút ít thời gian nghe, đọc hoặc xem tác phẩm sáng tác trình bầy và cho vài hàng nhận xét để trang nhà có được những niềm vui và mọi người thêm phấn khởi.
Trân trọng
Ban Điều hành
Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment