Monday, December 22, 2014

Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc trân trọng thông báo cùng tất cả ACE thành viên CLB Thơ Nhạc: CLB vừa nhận được tin buồn Cụ Bà Maria Lê Thị Lệ là thân mẫu của anh Âu Từ Thức là thành viên CLB Thơ Nhạc. vừa tạ thế ngày 21-12-2014 tại Arlington, Texas Thay mặt tất cả ACE nghệ sỹ CLB Thơ Nhạc Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Âu Từ Thức và tang quyến Nguyên xin Thiên Chúa Nhân Từ sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria hưởng Thánh Nhan Chúa. Chương Trình Tang Lễ đã được Gia Đình Anh Từ Thức thông báo, Kính xin quý ACE trong CLB bớt chút thời giờ đến phúng điếu và tham dự Thánh Lễ An Táng Cụ Bà Maria vào lúc 8:30 sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 12, 2014 tại Thánh Đường Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN số 804 Mayfield Rd., Arlington, TX Mọi liên lạc để biết thêm chi tiết xin gọi: Trần Quỳnh Lưu 682-556-1517 Nguyễn Hải 214-440-7505 Hà Nhật Linh 817-929-1536 Quốc Tài 817-798-4432

No comments:

Post a Comment