Monday, December 29, 2014

Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân sâu xa tới 
- Cha Quản Nhiệm: Raymond M. Nguyễn Mạnh Thư, CMC .- GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
- Cha Phó: Augustino M. Nguyễn Minh Hoàng, CMC. - GXCTTĐVN
- Cha Phó: Laurensô M. Nguyễn Minh Châu, CMC. - GXCTTĐVN
- Cha: Thủ V. Nguyễn, Giáo Xứ St. George Fort Worth
- Cha Cháu: Lê Tuấn, Dallas
- Thày Phó Tế: Dominic Hoàng Dương Thi, GXCTTĐVN
- Thày Phó Tế: Gioan B. Nguyễn Thông Ban, GXCTTĐVN
- Các Sơ, tu sĩ nam nữ
- Hội Đồng Mục Vụ, GXCTTĐVN
- Ca Đoàn GXCTTĐVN
- Các Đoàn Thể, Hội Đoàn
- Các Đại diện Tôn giáo bạn
- Hội cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức vùng Dallas Fort Worth
- Đại diện các Diễn đàn,
- Cậu Lạc Bộ Thơ Nhạc

Displaying photo.JPG

Cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, cô bác, các anh chị em và thân hữu xa gần đã vì Tình Bác Ái, Lòng Thương Xót Chúa mà hy sinh bỏ thời giờ quý báu, đến đây cùng Cộng Đồng Dân Chúa hiệp thông trong Thánh Lễ dâng lời Chúc Tụng Tôn Vinh Nhan Thánh Chúa, cũng như đã gửi điện thư, gọi điện thoại, gởi vòng hoa, đăng báo phân ưu, an ủi, thăm viếng chia buồn để tiễn đưa :

Cụ Bà Maria Lê Thị Lệ
là: Vợ, Mẹ, Chị, Em. Bác, Bà, Cụ 
của chúng tôi đến nơi yên nghỉ ngàn thu.

Trong suốt thời gian tang chế, khó tránh những điều sơ suất. Kính mong quý vị niệm tình hoan hỉ tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG CẢM TA & TRI ÂN
Thay Mặt Tang Gia 
Trưởng Nam : Âu Từ Thức

2 comments: