Monday, November 10, 2014

Thông báo ban điều hànhBan Điều hành Câu lạc bộ thơ nhạc xin thông báo:
Vì bận rộn việc gia đình anh Mai Anh Tuấn đề nghị rút tên khỏi ban điều hành và cũng sẽ không đảm nhận Admin cho câu lạc bộ thơ nhạc tuy nhiên anh vẫn là thành viên của CLB.
Trân trọng
TM Trưởng CLB
Điều hành trang blog
Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment