Friday, July 25, 2014

Mailing List của Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc

Tại sao cần mailing list

Các thành viên có khi không viếng thăm trang blog, và khi không đến thì sẽ không biết các thông báo cần thiết, hay tuy có đến nhưng chỉ thấy các post mới, còn thông báo post trước đó vài ngày đã xuống dưới trang và không được chú ý.

Mailing list sẽ gồm e-mail address của tất cả các thành viên của CLB âm nhạc . Khi gởi e-mail đến điạ chỉ hoi-nghe-sy@googlegroups.com, e-mail này sẽ được Google gởi đến tất cả các thành viên, như vậy:
  • thông báo có thể được gởi đến từng thành viên kịp thời
  • có những đề tài thảo luận mà chúng ta không muốn post trên blog, vì (a) khi post trên đó thì đã thành public, ai đọc cũng được hay (b) dài và gồm nhiều ý kiến khác nhau, không tiện đưa lên blog.
Khi dùng mailing list, thì tất cả các message sẽ được giữ lại ở:
https://groups.google.com/d/forum/hoi-nghe-sy
và các thành viên có thể vào trang Web này tìm lại các message đã post.

Xin lưu ý: tuy cùng tên và cùng ban điều hành Blog posting độc lập với mailing list. Có nghĩa là nếu 1 thành viên rời bên này (mailing list) sẽ không ảnh hưởng gì đến bên kia (blog posting) và ngược lại .

Với mailing list này, tôi có bị nhận nhiều e-mail quá không

Trong mailing list, mỗi thành viên có option:
Bạn cũng có thể từ chối không vào mailing list này .

(English instructions: Email subscription options
  • No email: web-only participation 
  • Abridged Email: one summary email of new activity per day 
  • Digest Email: up to 25 full new messages in a single email 
  • All Email: send each message as it arrives)

Welcome message

Tạm thời mailing list có welcome message này. Ban điều hành CLBTN sẽ xem xét và sửa chữa lại cho phù hợp:

Chào mừng các bạn đến với mailing list/forum của Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc (http://hoinghesy.blogspot.ca/) nơi các thành viên trong CLBTN có thể gởi thông báo hoặc thảo luận về các đề tài thơ nhạc. 

Để giữ tính chuyên môn về văn nghệ, chất lượng nội dung, và tình thân giữa các thành viên, xin tránh đừng thảo luận về chính trị, tôn giáo, hay forward những tin tức không liên quan đến nghệ thuật vào diễn đàn.

Cách đổi e-mail option hoặc ra khỏi mailing list

- Vào group Web page https://groups.google.com/d/forum/hoi-nghe-sy
- Click My Settings (xem screen)- Trong Screen sau, click pulldown và thay đổi e-mail option


- Ở cả 2 screen, có link "Leave this group". Click link này để ra khỏi mailing list.

No comments:

Post a Comment