Wednesday, July 16, 2014

Một trái tim

Thơ: Mật Nghiêm
Nhạc: Nguyễn Hải / Hà Lan Phương
Hoà âm: Quốc Dũng
Clip: Nguyễn Hải

Trình bầy: Quang Minh

No comments:

Post a Comment