Saturday, July 12, 2014

Cần Gmail address của tất cả thành viên


Ban Điều hành trân trọng thông báo:
Để trang blog được bảo vệ nghiêm nhặt hơn, ban điều hành cần Gmail address của tất cả hội viên để lập từng trang  của từng người và pass code riêng "Pass code của hoinghesy sẽ được thay đổi và các bạn sẽ post bài bằng pass code của riêng các bạn.. Xin gửi về hoinghesy@gmail.com.
Ngoại trừ các bạn sẽ phải dùng acc# riêng để post bài, mọi hình thức và cách trình bầy sẽ không thay đổi, ban điều hành cũng sẽ hướng dẫn cách các bạn post bài như thế nào vào blog để dễ dàng cho các thành viên mới. Chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên mới trong tương lai gần đây.


No comments:

Post a Comment