Saturday, January 20, 2018

Thềm Xưa

Mai về qua phố cũ
đứng trên bậc thềm xưa
kỷ niệm còn nhắn nhủ
bao nhiêu tháng năm thừa

Anh vẫn còn ở đó
những bước dài theo nhau
bước cao và bước thấp
tất cả đã bạc màu

Ngày xưa còn in dấu
trên bậc thềm rêu xanh
tình như mây với gió
lúc em còn bên anh

Phố bây giờ lặng lẽ
đợi mùa xuân không còn
anh bây giờ bóng lẻ
tiếc mùa thu xa xăm.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 16/01/2018


No comments:

Post a Comment