Thursday, April 13, 2017

Tuyết Đông

Trời Đông giá buốt hồn đơn mỏi
Cánh tình buông đổ tựa mây trôi
Tuyết phủ sương mờ giăng ngập lối
Lệ nhỏ giọt buồn ngỡ mưa rơi.

Mưa rơi từ dạo tình chia cách
Se sắt niềm đau vẫn chưa phai
Vó ngựa chùng chân người đâu thấy
Chỉ thấy quanh đây nỗi nhớ ai.

Ai xa xôi để thương để nhớ
Cho hồn thơ lạc lối em về
Cho cỏ cây cũng sầu héo úa
Cho bước đi tiếc nuối tháng ngày.

Ngày tháng ấy như chim chắp cánh
Vội bay cao như cánh tình anh
Còn đây chút dỗi hờn thơ dại
Hãy trả lại em giấc mơ xanh.

LyLy Nguyễn
Gò Vấp, viết ngày 09/04/2017


No comments:

Post a Comment