Tuesday, February 16, 2016

Cách post bài bằng Soundcloud

PHẦN 1:
1/- http://soundcloud.com
2/- thiết lập cho mình 01 acc# của soundcloud   ( miễn phí )
3/- up load nhạc vào soundcloud
PHẦN 2:
sign in vào caulacbothonhac như thường lệ và đánh máy chi tiết như thường lệ
post soundcloud vào như sau:

1/- click vào chữ link hàng trên mầu xanh bên cạnh khung vuông mầu sẽ thấy hiện ra:
 ô chữ nhật dài Web address:
2/- copy soundcloud URL rồi paster vào xong OK
3/- Publish xong share và view blog như bình thường
Dưới đây là thí dụ:

Mưa Hạ

Thơ: ĐCCB
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Quang Minh

No comments:

Post a Comment