Monday, September 21, 2015

Thành kính phân ưu

Nhận được hung tin Niên Trưởng:
       TRƯƠNG VĂN CAO
Pháp Danh GIẢI THOÁT
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Cựu Thiếu Tá Quân Cảnh/QLVNCH
Cựu Tổng Hội Trưởng Quân Cảnh/QLVNCH
Đã Từ trần lúc 7 giờ 41 phút tối ngày 16 tháng 9, năm 2015
Nhằm ngày Mồng 4 tháng 8 năm Ất Mùi - Hưởng thọ 77 tuổi
Hội Quân Cảnh VN/DFW xin thành kính phân ưu đến bà quả phụ Trương Văn Cao
và toàn thể thân quyến.
Nguyện xin hương linh niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằngHội Quân Cảnh QLVNCH/DFW thành kính phân ưu

Quân Cảnh tư pháp Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment