Sunday, September 6, 2015

Phân Ưu

Nhận được hung tin Niên Trưởng Trần Đình Giao (đồng cựu sáng lập viên giải quần vợt liên tỉnh TX)
Niên trưởng cũng là Cựu Không Đoàn Trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Phan Rang Việt Nam.
Sanh năm 1934, đã tạ thế ngày 02 tháng 09 năm 2015 tại Garland
Hưởng thọ 81 tuổi.

Liên Hội Quần Vợt  ADF_ Vietnamese Tennis Association thành kính phân ưu đến Bà Qủa Phụ Trần Đình Giao và tang quyến
Nguyện xin hương hồn niên trưởng sớm về cõi vĩnh hằng

2 comments:


  1. Nguyện cầu Hương Linh ông Trần Đình Giao sớm tiêu diêu nơi miền Lạc Cảnh
    [img]http://vietnamconghoa.us/1/phanuu.jpg[/img]

    ReplyDelete