Tuesday, May 19, 2015

Domains Name:


Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc Trân trọng thông báo cùng tòan thể thành viên:
Hiện tại chúng ta là chủ của 03 Domains: www.caulacbothonhac.com, www.caulacbothonhac.netwww.caulacbothonhac.org. Các bạn có thể vào trang CLB bằng bất kỳ một trong 03 tên trên.
Chào và chúc toàn thể các bạn một ngày vui.
Ban Điều Hành

No comments:

Post a Comment