Monday, January 5, 2015

Tự hỏi

Thơ: Mật Nghiêm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: HLP
Hòa âm: Quốc Dũng

Trình bầy: Quang Minh


No comments:

Post a Comment