Wednesday, January 7, 2015

Giới thiệu CDs của thành viên đã phát hành

Thưa các bạn.
Để trang nhà thêm phong phú, ban điều hành blog có thiết lập thêm tiết mục giới thiệu Những CDs đã phát hành. Các bạn nếu muốn giới thiệu CDs mình đã sáng tác xin gửi tựa đề CD và hình CD nếu có, ban Điều hành sẽ thiết lập thêm Labels CDs của từng bạn, mỗi khi post bài, ngoài click tên, các bạn click thêm label CD này, những bài trong Cds sẽ tập trung khi thính giả click vào tên CD này.
Nguyễn Hải

No comments:

Post a Comment