Saturday, October 22, 2022

Tình Đã Xưa Chưa?

Thơ Chu Thụy Nguyên. 

1. 

Rượu nhấp chưa mềm môi 
Đường hoang vu xa vời 
Đường ôm tình lẻ bóng 
Nỗi khóc thầm chơi vơi. 


2. 

Buổi chiều không thấy tôi 
Ngại gì sao chẳng đến? 
Buổi chiều không thấy nhau 
Phải đâu là chia lìa. 


3. 

Xa lắm thềm xanh xưa 
Nắng có còn cợt đùa? 
Chỗ em ngồi năm ấy 
Tôi mang đi cơn mưa. 


4. 

Chỗ em ngồi năm ấy 
Hương cỏ hoa thật gần 
Sao bây giờ cổ tích? 
Người ngóng thầm trăm năm 


5. 

Ngại gì không quay gót 
Buổi chiều không thấy tôi 
Tiếc gì sao vẫn đợi? 
Màu chiều phai thật rồi... 


Chu Thụy Nguyên 
(Tháng 10. 2022)

No comments:

Post a Comment