Thursday, September 5, 2019

Yêu em Đà Lạt

Sáng tác: Quang Ngọc
Trình bày: Hà Lan Phương
https://soundcloud.com/user-706900610-129641038/yeu-em-da-lat-1?fbclid=IwAR1wKpVv6SUgwexKYIYgvr0DscMCeNzbeKK-_9bYcRX5izHL0z4Rl-H5r2U

1 comment:

  1. nhạc thơ thật đẹp. lả lướt niềm thương một chốn nhớ xa xưa thuở nào. cảm ơn 3 tác giả và những chiều vui...

    ReplyDelete