Tuesday, June 19, 2018

LƯU VONG TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG


Lòng lạnh như một giọt chuông
Trước tin Tổ Quốc đã mất
Dân tộc nát tan gia phả
Một khi Tổ Quốc không còn.Cánh cửa dường như đóng sập
Hồn nước vụt di tản bay
Người sống mà như đã chết
Chưa chôn kịp tấm hình hàiTiếng khóc rớt vào nỗi nhớ
Nhắc tôi từng có quê hương
Nước mắt rửa sao sạch hận ?
Đành lòng kiếp phận lưu vong.Lưu vong trên chính quê hương
Trên nơi chôn nhau cắt rốn
Tiếng khóc thủy tinh tan vỡ
Cùm gông dân tộc thê lươngLòng lạnh như một giọt chuông
Hát rong kiếp vô Tổ Quốc
Hát rong non nước tang thương
Lưu vong trên chính quê hương...


Chu Thụy Nguyên.
  ( 19.06.2018 )

3 comments:

  1. ghé thăm thơ đẹp. chiều vui, Chu Thụy Nguyên mến...

    ReplyDelete
  2. Không nỗi đau nào đau hơn mất tổ quốc. Bài thơ nói lên được những bi hận của người lưu vong mà ở đây lưu vong trên chính quê hương mình vì lúc bấy giờ người VN sống trên quê hương mình mà như đang sống trên quê hương bọn Tầu Man với sự cai trị man rợ. Cảm ơn anh Chu Thụy Nguyên đã nói lên nỗi lòng thay cho người dân Việt Nam

    ReplyDelete