Sunday, October 29, 2017

MƯA RƠI ĐẤT LẠ

MƯA RƠI ĐẤT LẠ
Cuộc đời ngắn tựa giọt mưa
Mưa chưa chạm đất, đời vừa tái sinh
Mịt mù trong bể vô minh
Giọt mưa bỗng hóa thân mình...Mưa rơi!
Lặng nhìn mưa hóa cuộc đời
Tử sinh hai chữ ai người ngộ ra
Mây kia tụ hóa mưa xa
Sinh này giọt nước, nhạt nhòa môi em
Mưa rơi ngày cũ ướt mèm
Xóa trôi niệm thức lạ quen một đời
Ngẩn ngơ nhìn hạt mưa rơi
Chạm vào sâu lắng khóc- cười mấy khi
Lắng nghe mưa đổ thầm thì
Phong sương gột bỏ sân si lụi tàn
Mưa kia chạm đất mưa tan
Hóa thành giọt nước băng ngàn về sông
Bàn tay xòe nắm cõi không
Mơ hồ chạm giọt mưa hồng chớm thu
Người ơi, đất lạ mịt mù
Tái sinh bất diệt miên du đời người.
Triều Âm
171029

1 comment: