Wednesday, March 29, 2017

Thân mời các bạn nghe bản

Xin Nụ Cười Tiên
Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Hòa âm :Võ Công Diên
Trình bày : Châu Thùy Dương

No comments:

Post a Comment