Saturday, November 5, 2016

Chiếc Lá Vàng

Sáng tác: Hoàng Lan
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình Bầy: Hà Lan Phương

1 comment:

  1. "Mình em cô đơn chiếc lá vàng ngủ yên."
    Ca khúc với điệu nhạc thật nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người, anh Nguyễn Hải hòa âm hay quá à! Chị Hà Là Phương trình bày nghe ngọt lắm, hiiiiii.

    [img]http://images.tapchianhdep.net/15-10me-voi-bo-hinh-nen-hoa-tulip-du-sac-mau11.jpg[/img]

    ReplyDelete