Tuesday, January 5, 2016

Hân hạnh giới thiệu: Vườn hoa thơ duyên tháng 12-2015

Ban điều hành câu lạc bộ thơ nhạc hân hạnh giới thiệu đến độc giả tuyển tập: "vườn hoa thơ duyên tháng 12-2015", do thi sĩ Minh Hồ, Minh Hồ Đào và nhóm thi hữu hợp tác. Các bạn có thể click vào link vừa cập nhật để vào thưởng thức thi-ca trong trang này. Thân chúc tất cả mọi người nhiều niềm vui và nhiều cảm hứng sáng tác, và một năm mới an lạc

No comments:

Post a Comment